Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (PSC.1)

Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (PSC.1) được hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau gắn liền với sự phát triển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Công ty được thành lập khởi đầu theo quyết định số 267/NN-QĐ, ngày 14 tháng 08 năm 1985 của Bộ Nông nghiệp và CNTP và trở thành doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 08-NN-TCCB/QĐ, ngày 06 tháng 01 năm 1993 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.


Sản phẩm cung ứng: Các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật...
Một số mẫu sản phẩm thuốc trừ sâu cung ứng

Công ty bảo vệ thực vật 1 Trung ương - Chi nhánh phía Bắc
Địa chỉ: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội (189 B Tây Sơn cũ)
Điện thoại: 04.8511969

>