Thuốc trừ bệnh hại đạo ôn cho lúa Fuji-one 40 WP

THUỐC TRỪ BÊNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA Fuji-one 40 WP

Hoạt chất: Isoprothiolane 40% w/w

1- Đặc điểm

- Fuji-one 40WP là thuốc trừ nấm nội hấp( lưu dẫn), đặc trị bệnh đạo ôn ( cháy lá) gây vàng lá, cháy lá và bệnh đạo ôn cổ bông gây thối cổ gié, cổ bông lúa.

- Fuji-one 40WP kích thích sinh trưởng, phát triển của lúa, giúp cây lúa vượt qua được giai đoạn nghẹt rễ, tăng năng suất và chất lượng lúa gạo

2- Hướng dẫn sử dụng

 Đạo ôn lá ( cháy lá), đạo ôn cổ bông hại lúa

- Lượng dùng, cách pha và cách phun: Liều lượng 1 – 1,2 kg thuốc/ha. Pha 17g ( 1 gói ) với 8 – 10 lít nước

- Thời điểm phun:

Đạo ôn lá: Phun khi bệnh chớm xuất hiện
Đạo ôn cổ bông: Phun ngay trước khi lúa trỗ. Nếu bệnh nặng phun lại lần 2 ngay sau khi lúa trỗ

Chú ý: Phun ướt đẫm đều lá, bông lúa

- Thời gian cách ly: Ngừng dùng thuốc 7 ngày trước khi thu hoạch

- Thuốc có thể pha trộn tại bình bơm với hầu hết các loại thuốc BVTV khác, trừ các loại thuốc có tính kiềm mạnh, sau khi hỗn hợp phải phun ngay.
>