Thuốc trừ bệnh NO MILDEW 25 WP

Thuốc trừ bệnh NO MILDEW 25 WP

Công dụng: 

Phòng ngừa các bệnh chết cây con, lỡ cổ rễ, thối rễ, thối thân, thối đen, mốc sương, bã trầu… trên rau màu và cây ăn trái.
>