Thuốc trừ sâu và nhện Danitol 10EC

THUỐC TRỪ SÂU & NHÊN Danitol 10EC

Hoạt chất: Fenpropathrin 10% w/v

 1- Đặc điểm

 Danitol 10EC có tác động tiếp xúc, thấm sâu mạnh, hiệu quả diệt trừ cao đối với nhiều loại sâu và nhện hại trên nhiều loại cây trồng như: nhện lông nhung hại vải, rệp hại bông…

 2- Hướng dẫn sử dụng

- Dùng trừ nhện lông nhung hại vải

Lượng dùng: Liều dùng 0,75-1 lít thuốc/ha. Pha 20-25 ml thuốc với 8 – 10 lít nước, lượng nước phun: Phun 320-400 lít nước thuốc đã pha/ha

- Dùng trừ rệp hại bông: Lượng dùng: 1-1,5 lít thuốc/ha. Pha 25-35 ml thuốc với 8-10 lít nước. Lượng nước phun 320-400 lít thuốc đã pha cho 01 ha

- Chú ý: Phun nước đẫm đều tán lá cây
- Thời gian cách ly: Ngừng dùng thuốc 7 ngày trước thu hoạch
>