Tổng quan ngành thuỷ sản thế giới - NÔNG NGHIỆP 24H

14 thg 6, 2013

Tổng quan ngành thuỷ sản thế giới

Tổng quan chung

Hoạt động của ngành thủy sản toàn cầu ngày càng tăng trưởng cả về qui mô sản lượng và khả năng tiêu thụ. Sản lượng thủy sản thế giới đang tăng đều qua từng năm với mức tăng bình quân giai đoạn 2006-2011 là 2,3%. Trong đó, đóng góp lớn vào sản lượng toàn cầu là hoạt động nuôi trồng đang duy trì mức tăng trưởng khá cao, bình quân 6,1% giai đoạn 2006-2011. Trong khi đó, sản lượng từ hoạt động khai thác đánh bắt đang chững lại, gần như không tăng trưởng trong các năm qua (mức tăng bình quân giai đoạn 2006-2011 chỉ đạt rất thấp 0,1%). Điều này là do hoạt động nuôi trồng được chính phủ các nước, các tổ chức khuyến khích nhằm hướng tới sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, trong khi hoạt động khai thác đánh bắt đang dần bị hạn chế do trữ lượng thủy sản tự nhiên của thế giới có hạn và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái toàn cầu, không được các chính phủ, tổ chức quốc tế khuyến khích phát triển.


Dù vậy, hoạt động khai thác đánh bắt vẫn đang giữ vai trò chính cung cấp thủy sản toàn cầu với tỷ trọng hơn 58% năm 2011. Trong tương lai, hoạt động nuôi trồng sẽ dần giữ vai trò trọng yếu cung cấp thủy sản toàn cầu.


Nhu cầu thủy sản làm thực phẩm cho người đang tăng dần trong các năm qua với mức tăng bình quân giai đoạn 2006-2011 là 2,7%. Trong khi đó, nhu cầu thủy sản phi thực phẩm tăng rất thấp, bình quân chỉ 0,2% giai đoạn 2006-2011. Ngoài ra, nhu cầu thủy sản trên đầu người cũng đang tăng dần với mức tăng bình quân giai đoạn 2006-2011 là 1,6%. Có thể thấy, giai đoạn 2006-2011, mức tăng nhu cầu thủy sản làm thực phẩm cho người 2,7% cao hơn mức tăng bình quân của tổng sản lượng thủy sản toàn cầu là 2,3%. Với dự kiến dân số toàn cầu sẽ tiếp tục tăng cùng với mức tiêu thụ thủy sản bình quân sẽ tăng dần, nhiều khả năng tổng nguồn cung thủy sản trong tương lai sẽ không đáp ứng đủ so với tổng nhu cầu.

Các khu vực nuôi trồng thủy sản lớn trên thế giới

Với đường bờ biển dài, hệ thống sông ngòi dày đặc và đặc biệt là được sự khuyến khích phát triển của Chính phủ, hoạt động nuôi trồng thủy sản ở các quốc gia Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á rất phát triển và hiện các khu vực này đang giữ vai trò là nguồn cung cấp thực phẩm thủy sản chính cho toàn thế giới với sản lượng cung cấp năm 2010 lên đến 53.301 nghìn tấn, chiếm 90% sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn cầu. Khu vực Mỹ Latin có sản lượng cao thứ hai (khoảng 1.920 nghìn tấn năm 2010), tập trung chủ yếu ở Chile, Ecuador, Braxin… Khu vực Châu Âu có sản lượng khoảng 2.528 nghìn tấn, chiếm khoảng 4% sản lượng nuôi trồng toàn cầu. Khu vực Châu Phi tuy rộng lớn nhưng sản lượng nuôi trồng chỉ đạt 1.288 nghìn tấn năm 2010 do hoạt động nuôi trồng không phát triển và thiếu sự hỗ trợ của các chính phủ. Còn lại khu vực Bắc Mỹ và Châu Đại Dương có sản lượng khá nhỏ, lần lượt là 656 nghìn tấn và 184 nghìn tấn.Theo FPTS

Chia sẻ bài viết