Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm nấm ăn (Video) - NÔNG NGHIỆP 24H

1 thg 3, 2014

Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm nấm ăn (Video)

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm gọi tắt là Giấy xác nhận hợp quy do Sở y tế Lạng Sơn cấp ngày 02/05/2013 cho cơ sở Lưu Mai Hương ghi rõ các sản phẩm Nấm kim châm, Nấm đùi gà do cơ sở này sản xuất phù hợp quy định an toàn thực phẩm nhưng trên thực tế chính cơ sở này thừa nhận là không có khả năng sản xuất các loại nấm kể trên.


Xem bản tin được thực hiện bởi VTV:


Share with your friends