Thanh long Việt Nam sắp vào Úc

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc công bố bản báo cáo khuyến nghị cho phép nhập khẩu thanh long từ tất cả các vùng sản xuất của Việt Nam nếu đáp ứng được các điều kiện về an toàn sinh học.

Thanh long Việt Nam đang 'mấp mé' vào thị trường Úc. Ảnh: Quế Hà
Read more »
>